خودروسازها موظف به رعایت استانداردهای 85گانه هستند

معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد گفت: خودروسازها برای ادامه تولید موظف به رعایت استانداردهای 85 گانه خودرو هستند.