برگزاری جلسه پرونده توقیف دو میلیارد دلار ایران توسط آمریکا

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه جلسه پرونده توقیف دو میلیارد دلار ایران توسط آمریکا در دیوان لاهه یک ماه بعد برگزار می‌شود، گفت: در صورتی که دیوان به نفع ایران حکم دهد، هیچ کشوری نمی‌تواند اموال ما را توقیف کند.