برگزاری مراسم معارفه سرپرست جدید دانشگاه آزاد

مراسم معارفه محمد مهدی طهرانچی به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی، عصر امروز با حضور رئیس هیئت موسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی، معاونین و تعدادی از اعضای دفتر هیئت امنا برگزار شد.