بازار سرد معاملات در میانه تابستان +قیمت

آمار اولیه از بازار مسکن شهر تهران در مردادماه ۱۳۹۷ حاکی از کاهش ۱۳ درصدی حجم معاملات نسبت به ماه قبل دارد.