۶۶درصد مردم انگلیس به بانک‌ها بی‌اعتمادند

نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد که ۶۶ درصد مردم انگلیس اعتماد خود را به نظام بانکی این کشور از دست داده‌اند.