شبکه گازشهری در عراق ایجاد می‌شود

وزیر نفت عراق از برنامه ریزی برای لوله کشی گاز مایع به جای کپسول های گاز برای استفاده شهروندان خبر داد.