افزایش دکل‌های نفتی آمریکا، تهدیدی برای قیمت نفت

تعداد دکل های حفاری فعال نفت و گاز در آمریکا در هفته منتهی به ۱۷ اوت ۲۰۱۸ در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ۱۱۰ دستگاه افزایش یافته است.