بارش‌ها در شمال غرب کشور ادامه دارد

کارشناس هواشناسی: در شمال غرب کشور شدت بارش‌ها در ۲۴ ساعت آینده در حد جاری شدن روان آب‌ها نیز می‌رسد.