جوانفکر با پرداخت جریمه آزاد شد

وکیل مدافع علی‌اکبر جوانفکر گفت که موکلش با پرداخت جزای نقدی از بازداشت آزاد شد.