ضرورت حرکت کشاورزی کشور به سمت کشت زعفران و پسته

نماینده اسفراین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حرکت کشاورزی کشور به سمت کشت زعفران و پسته گفت: صنایع شهرستان در شرایط کنونی از نقاط قوت کشور است.