سیل زائران حج در مکه! +فیلم

سیل عظیم حجاج به مکه رسیدند. هر ساله مسلمانان از سراسر جهان برای زیارت خانه خدا و ادای مناسک حج و به شهر مکه کرمه مشرف می شوند.