عرضه ۲۰تا ۲۵هزار راس دام عشایر در عید قربان/ تخصیص اعتبار به عشایر از محل درآمد مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: برای اولین بار ۶۴ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد مالیات بر ارزش افزوده به عشایر اختصاص یافته است.