افزایش صادرات ایران به پاکستان

رایزن بازرگانی ایران در پاکستان، از رشد ۶۶ درصدی صادرات ایران به پاکستان، در چهار ماهه نخست امسال خبر داد.