زنگ خطر بودجه شهرداری تهران به صدا درآمد/ شهرداری فقط توانسته حقوق کارمندانش را بدهد!

هشتادمین جلسه شورای شهر تهران بعد از دو هفته تعطیلی برگزار شد.