سیل عظیم حجاج به مکه رسیدند +عکس

هر ساله مسلمانان از سراسر جهان برای زیارت خانه خدا و ادای مناسک حج و به شهر مکه کرمه مشرف می‌شوند.