جهانگیری: کاهش آثار تحریم‌ها مهمترین اولویت فعلی دولت است/ اداره مطلوب کشور و جلوگیری از آسیب رسیدن به زندگی مردم

معاون اول رییس‌جمهور اداره مطلوب کشور و جلوگیری از آسیب رسیدن به زندگی مردم در شرایط تحریم را مهمترین اولویت دولت دانست.