با ارزش‌ترین برندهای روسی معرفی شدند

" اسبر بانک" موفق شد بالاتر از غول های گازی و نفتی روسیه در رده نخست با ارزش ترین برندهای روسی قرار گیرد.