خریداران سکه پیش‌فروشی بابت هر قطعه ۲.۳میلیون تومان سود می‌کنند/ توزیع ۶هزار میلیارد سود از امروز

قرار است که از امروز ۲ میلیون و ۵۷۵ هزار قطعه سکه پیش‌فروش قطعی به خریداران تحویل داده شود که اگر سود هر قطعه را ۲ میلیون و ۳۱۱ هزار تومان محاسبه کنیم، ۶ هزار میلیارد تومان سود توزیع می‌شود.