حمایت اقتصاددانان از تصمیم شورای عالی بورس در خصوص حذف قیمت دستوری

اقتصاددانان با حمایت از تصمیم شورای عالی بورس در خصوص حذف قیمت دستوری معتقدند این اقدام به واقعی شدن قیمت‌ها منجر می‌شود و به نفع اقتصاد کشور است.