واریز قسط دوم پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از واریز قسط دوم پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته خبر داد.