افزایش استفاده از کارت بازرگانی یکبار مصرف در صادرات/ بررسی حجم میلیاردی واردات با کارت بازرگانی

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین: صادرکنندگان برای آنکه ارز حاصل از صادرات را بازنگردانند انگیزه بیشتری به استفاده از کارت های بازرگانی یک بار مصرف دارند.