دولت‌ها فقط ژست توسعه خواهى گرفته‌اند/ نفس کشور به شمارش افتاده

رییس اتاق بازرگانى ایران به اتخاذ سیاست‌هاى درست در زمینه کنترل وضع اقتصادى کشور تاکید کرد و گفت: نفس‌های اقتصاد به شماره افتاده است اما با توجه به پتانسیل‌های بالقوه ای که در کشور وجود دارد معتقدیم که با تصمیمات به موقع و صحیح امکان حل بحران‌های فعلی در کشور وجود دارد.