گلایه رضا صادقی از عملکرد دولت +فیلم

رضا صادقی در برنامه تلویزیونی گفت : برای پشیمانی من از رای به روحانی دلایل موجه زیادی وجود دارد . من به آمارها کاری ندارم .