مجلس از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر تفحص می‌کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی موافقت کردند.