ظریف: اقدامات اروپا بیش از آنکه عملیاتی باشد اعلام موضع است

وزیر امورخارجه کشورمان گفت: اراده سیاسی اروپا زمانی قابلیت پاسخگویی از جانب ایران را پیدا می‌کند که با اقدامات اجرایی همراه شود.