مصوبه مجلس شامل حال افشانی نمی‌شود/ تلاش می‌کنیم افشانی در مسند مدیریت بماند

رئیس شورای شهر تهران گفت: احتمالاً مصوبه مجلس شامل حال افشانی نمی شود و شورا تلاش می کند شهردار در مسند خود باقی بماند.