ضعف فکری برخی کشورها زمینه چپاول آمریکایی‌ها را فراهم کرده است/ نباید دچار نسیان تاریخی شویم

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: موافقت نامه خزر مربوط به تحدید حدود نیست، بلکه این توافق درخصوص شرایط نظامی و مسائل محیط زیستی دریای خزر است.