استخدام برنامه‌نویس #C، برنامه نویس net. در شرکت چگو

شرکت چگو جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.