استخدام مدیرفروش در هلدینگ ماهو در تهران

هلدینگ ماهو جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.