استخدام کارشناس روابط عمومی در یک موسسه انتشاراتی

یک موسسه انتشاراتی معتبر جهت تکمیل کادر اداری واحد روابط عمومی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.