استخدام کارشناس آی تی در تهران

یک شرکت معتبر، جهت تامین نیروی انسانی خود اقدام به استخدام کارشناس آی تی در شهر تهران با شرایط ذیل می نماید.