استخدام مهندس فرایند، مهندس مکانیک،مدیر بازرگانی، بهره برداری

یک گروه معتبر و فعال در زمینه تولید و بهره برداری مشتقات نفتی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.