اردوغان مجدداً رئیس حزب عدالت و توسعه شد

رجب طیب اردوغان مجدداً تصدی ریاست حزب عدالت و توسعه را برعهده گرفت.