آشنایی با استانی که کودک خیابانی ندارد

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری لرستان گفت: لرستان جزو استان‌های ششم به بعد در زمینه خودکشی است.