پسر بچه‌ ۱۶ساله محرمانگی اطلاعات کاربران اپل را زیر سوال برد

پسر بچه ۱۶ ساله با ورود غیرمجاز به سرورهای اپل، ناایمن بودن بسترهای ارتباطی و شبکه‌ای این کمپانی را لو داد اما هدفش تنها استخدام در اپل بوده است.