تدابیر دولت ترکیه برای مقابله با تحریم‌های آمریکا اعلام شد

وزارت وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه در اطلاعیه ای، تدابیر اقتصادی و مالی دولت این کشور برای مقابله و بی‌اثر کردن تحریم و فشارهای اقتصادی آمریکا را اعلام کرد.