وانت‌پیکان تیر چراغ‌برق را شکست +عکس

تیر چراغ‌برق پس از برخورد وانت‌پیکان شکسته شد و سیم‌های برق روی زمین افتاد.