چه خبر از دخل و خرج خانوارها؟

‌خوشحالی اولیه زمان واریز حقوق و اعتماد به نفس ناشی از آن شاید قابل وصف نباشد اما خیلی طولانی نیست. هر چند طول مدتش برای هر خانواری متفاوت است، بازه عمر این خوشحالی از یک روز شروع می‌شود و گاه و به ندرت تا انتهای ماه ادامه دارد.