تسهیلات ۷۰میلیاردی، صرف خرید ۵هزار سکه

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آن‌هایی که با پول‌های با منشأ غیر قانونی سکه خریداری کرده اند هشدار داد و گفت: باید این سکه‌ها را پس دهند.