آخرین ویرایش گروه‌های کالایی برای اختصاص ارز

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج به حبس طویل‌المدت محکوم شده است.