توضیح معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص دعاوی ایران علیه آمریکا

معاونت حقوقی ریاست جمهوری دراطلاعیه‌ای اعلام کرد که تاکنون دولت ایران دو دعوا علیه آمریکا مطرح کرده است.