دبیر شورای عالی امنیت ملی عزادار شد

هادی شمخانی برادر دبیر شورای عالی امنیت ملی دار فانی را وداع گفت.