پای مک دونالد و استارباکس به دعوای ترکیه و آمریکا باز شد

شهردار یکی از شهرهای ترک، فعالیت برندهای مشهور آمریکایی در این شهر را ممنوع اعلام کرد.