بحران فراگیر دردولت هیدروکربنی مادورو

آنچه درباره ونزوئلا بیش از همه باید مدنظر قرار داد، بی‌کفایتی مدیریت داخلی است. اینکه کشوری با وجود قدرت بزرگ نفتی و جمعیت 30 میلیون نفری، این‌گونه از نظر اقتصادی لجام‌گسیخته باشد، نشان از مدیریت و بی‌کفایتی درعملکرد سوسیالیست‌ها دارد