محکومیت ۱۸میلیاردی یک صرافی متخلف

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از صدور حکم ۱۸ میلیارد ریالی برای یک صرافی متخلف خبر داد.