جاری شدن دریای خون در پی کشتار نهنگ های جزایر فارو +فیلم

ساکنان جزایر "فارو" در حال آماده شدن برای چندین ماه زمستانی سرد، ده ها نهنگ را شکار کرده اند و تصاویر منتشر شده از کشتار نهنگ ها در این منطقه، دریایی را غرق در خون نشان می دهد. جزایر فارو در شمال اروپا بین دریای نروژ و اقیانوس اطلس شمالی قرار دارد و از ۱۸ جزیره کوچک تشکیل شده است.