باخت میادین مشترک نفت و گاز/ دولت و مجلس به سرعت عمل کنند

بی‌توجهی مدیران داخلی به توسعه میادین نفتی مشترک و تاخیر در تلاش برای توسعه این میادین از سوی مسئولان وزارت نفت آسیب های جبران ناپذیری برای کشور به همراه دارد.