کشوری که در حال غرق شدن است +تصاویر

تووالو کشوری است جزیره‌ای در اقیانوس آرام است و پایتخت آن فونافوتی است. این جزیره که در گروه جزایر پلی‌نزی قرار دارد، سابقاً جزایر الیس نامیده می‌شده‌است. این جزیره به دلیل بالا آمدن آب اقیانوس آرام در معرض نابودی قرار گرفته‌است. در ادامه تصاویری از این جزیره زیبا مشاهده می‌کنید ؛