سپرده‌گذاری‌های ریالی صندوق توسعه ملی کجا رفت؟

بر اساس جدیدترین اطلاعات منتشر شده توسط صندوق توسعه ملی از ابتدای سال 1394 تا پایان سال گذشته، 222هزار میلیارد ریال سپرده ریالی انجام شده است که در این بین، بخش صنعت و معدن با اختصاص بالغ بر 49درصد حجم منابع، بیشترین اعتبار را به خود اختصاص داده است.