«شپدیس» تعدیل مثبت داد/ زیرمجموعه های صدر تامین وثیقه شدند

اولین روز از هفته با 16 توقف، 12 بازگشایی و سه تعلیق همراه بود.